Фирма  „Флуид 62” ЕООД изпълнява проект по  Договор за БФП № BG-RRP-3.004 -0303-C01/ 10.04.2023 г., финансиран по Процедура за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост: BG-RRP-3.004

„Технологична модернизация“ финансирана от Европейския съюз.Фирма  „Флуид 62” ЕООД изпълнява проект по  Договор за БФП № BG-RRP-3.004 -0303-C01/ 10.04.2023 г.,

финансиран по Процедура за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ финансирана от Европейския съюз.

 

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

По проекта се предвижда да се закупят, доставят, инсталират, тестват и пуснат в експлоатация:

   1. CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални тръби – 1 брой;

   2. CNC Хидравлична гилотина – 1 брой.

Обща стойност на проекта: 600 000.00 лева, от които 240 000.00 лева европейско и 360 000.00  лева собствено съфинансиране.