Как работят климатиците?

работа на климатикаКлиматиците и хладилниците имат един и същ начин на работа. Вместо само охлаждане на малки, изолирани пространства вътре в хладилника, климатиците може да охлаждат една стая, цяла къща или бизнес сграда. Климатиците използват химикали, които лесно се конвертират от газ към течност и обратното. Този химичен метод се използва за прехвърляне на топлина от самия дом, навън на външния въздух. Машината има три основни части. Те са компресор, кондензатор и изпарител. Компресорът и кондензатора обикновено са разположени навън от помещението. Изпарителят се намира в самото помещение, понякога е част от пещ.

Това е частта, която отоплява помещението. Работният флуид влиза в компресора като газ с ниско налягане. Компресорът изстисква флуида. Това прави молекулите близки, заедно една до друга. Колкото по-близо молекулите са заедно, толкова по-високи са енергията и температурата на флуида. Работният флуид излиза от компресора като горещ, с високо налягане на газа и се влива в кондензатора. Ако погледнем частта на климатиците извън помещението, ще видим метални перки. Перките действат точно като радиатор в автомобил и помагат на топлината да си отиде или разсее по-бързо. Изпарителят има и метални перки. Те помагат за замяната на топлинната енергия с околония въздух. По време на работа, флуидът излиза от изпарителя с хладно и ниско налягане на газа. След това се завръща в компресора, за да започне с неговото „пътуване“ отначало. Свързан с изпарителя е фен, който циркулуира въздуха вътре в къщата. Горещият въздух е по-лек от студения, така че горещия въздух в помещението се издига на върха на стаята. Има случай, където въздухът се всмуква в климатика и слиза надолу. Газът в изпарителя се охлажда с помощта на горещ въздух. Тъй като топлината се отстранява от въздуха, въздухът се охлажда. Това продължава отново и отново, докато помещението достигне желаната от Вас температура. Термостатът усеща, че температурата е достигнала правилната настройка, климатика се изключва. Когато стаята почне да променя температурата си, термостатът включва климатика обратно. 02.11.2015