Как да удължим живота на нашия климатик?

работещ климатикЖивотът на Вашия климатик зависи от това дали се грижите правилно за него. Ето няколко стъпки, с които ще удължите живота на климатика, а въздуха в помещенията ще е свеж.

1. Дръжте прозорците и вратите затворени Винаги дръжте прозорците и входните врати затворени, когато климатикът е включен. Сблъсъкът на студена и гореща въздушна маса, нарушава циркулацията на въздуха и натоварва климатика. Изолирайте стаите, които искате да запазите хладни или топли.

2. Ако устройството не тръгва Първо проверете дали батериите в дистанцонното управление работят и захранването е включено. Ако климатикът все още не работи, проверете дали бушонът не е изключил, ако е – включете го отново. Ако все още проблемът не е отстранен, свържете се с лицензиран техник на климатици.

3. Винаги чисти филтри Проверявайте дали са чисти филтрите. Ако климатикът духа топло, когато е пуснат да охлажда, вероятно филтрите са замърсени с прах или друго. Почиствайте филтъра на климатика редовно и ако проблемът не бъде отстранен, е необходимо да се направи ремонт.

4. Висока консумация на електроенергия Ако сметката Ви за електороенергия се увеличава значително, когато използвате Вашия климатик, то отново може да е, защото прах и мръсотия са се натрупали в системата. Това може да увеличи потреблението на енергия, защото замърсяванията блокират въздушния поток и натоварват системата за охлаждане.

5. Редовна поддръжка Правилната и редовна поддръжка на Вашия климатик, е най-сигурния начин да удължите неговия живот. Ако не обърнете внимание дори и на малък проблем, след време той може да стане по-сериозен и скъп за отстраняване. За да се избегне рискът от пълен ремонт след време, е препоръчително на климатика Ви да се прави преглед и профилактика всяка година. 09.11.2015