Видове компресори за климатик


компресор за климатикКомпресорът на климатика се използва за премахване на топлинното натоварване на хладилния агент на парите от изпарителя на системите за климатизация. Компресорът компресира или изтисква парата в по-малък обем при висока температура. Външният диск е с колянов вал, който се задвижва от ролкова система и колан.
Електрическият мотор може да се използва, за да се управлява директно.В херметичен компресор има мотор, който е запечатан вътре в корпус с компресора, следователно не се изисква колянов вал. Ротора на двигателя се намира или в горната, или в долната част на устройството.


Съществуват основно пет вида компресори за климатик:
• Бутални;
• Спирателен;
• Винтов;
• Ротационен;
• Центробежен;
Бутален компресор
Използва бутало за компресора на хладилния агент. Задвижва се от колянов вал в права линия напред и назад. Това въртеливо движение се постига чрез използването на електродвигател и устройството е доста сходно с автомобилен двигател. Буталото се движи нагоре и надолу вътре в цилиндъра. Парата от смукателния тръбопровод се придвижва чрез клапан като буталото се движи надолу. Когато буталото се движи нагоре компресира охлаждаща пара, която след това се изтласква през изпускателния клапан в кондензатора.Има и компресори с повече от един цилиндър, така наречените мултицилиндрови компресори. Най-често срещаните са двуцилиндрови, четирицилинтрови и осемцилиндрови.
Спирателн компресор
Има една фиксирана част, която остава неподвижна и друга движеща се, която се върти чрез използването на специална връзка. Когато това се случи намалява обема на газта. След това се разрежда към центъра на кондензатора. Предимството на този вид компресор е, че има по-малко движещи се части. Това предимство осигурява тих режим на работа.
Винтов компресор
Използва чифт винтови ротори. Роторите се въртят в цилиндъра. Обикновено се използват с капацитет 20 и по-нагоре. Двата ротора са вградени вътре в цилиндъра. Охлаждащото вещество на ниско налягане влиза в единия край на компресора и полученото вещество под високо налягане отиват в другия край на кондензатора.
Ротационни компресори
Могат да се разделят на два типа.Първият има перки, които се въртят с вала. Другият тип има перка, която остава неподвижна и е част от компресорния възел на картера. В двата вида, парата от смукателния тръбопровод е изготвена в цилиндъра през смукателния вход. Като се въртят перките парите в пространството пред острието се пресоват под високото налягане на газа, след което се осовбождава към кондензатора през изпускателния отвор. Броят на перките може да варира от две до осем в една система.
Центробежен компресор
Обикновено се използва в голям капацитет охладителни системи. В този компресор, парата се премества с кръгови движения, известна като центробежна сила. Роторът, който е диск с радиални лопатки, върти бързо в този корпус, помагайки на газта да получи скорост. А дифузиор преобразува тази енергия и след това се освобождава в кондензатора. Увеличава се скоростта на помпената ефективност, следователно този тип компресори са проектирани за работа при висока скорост.