SEER и SCOP - новият енергиен етикет на Европа

енергиен етикет За да помогне на потребителите да правят сравнения и да вземат най-доброто решение при покупка на климатична техника, европейският енергиен клас за климатици, въведен през 1992г. бе заменен и през 2013г., Европа въведе енергиен клас за сезонна ефективност. Този енергиен клас дава по-добра информация на крайните потребители, тъй-като сезонната ефективност отразява ефективността на климатика, когато работи през целия охладителен или отоплителен сезон.

 Старите коефициенти за измерване на енергийната ефективност COP и EER са заменени с нови коефициенти за измерване на енергийната ефективност SEER и SCOP. Коефициентът на преобразуване при отопление COP и коефициентът на преобразуване при охлаждане EER се определят като съотношение между отдаваната мощност от климатика и консумираната от него електроенергия. Оказва се, тези коефициенти не са постоянни и са зависими при големи температурни колебания т.е. дават индикация за ефективността на климатика при номинален режим на работа.

 Това означава, че климатик, който е изключително икономичен при номинални условия на работа, може многократно да увеличи консумацията си на електроенергия, при значително спадане или увеличаване на околната температура, когато климатика работи при по-голямо натоварване. Това е причината да се въведат новите измерители за енергийна ефективност SEER (коефициент на сезонна ефективност при охлаждане) и SCOP (коефициент на сезонна ефективност при отопление)- колкото по-високи са техните стойности, толкова по-ефективен е климатика.

 Сезонната ефективност е нов начин за измерване на реалната енергийна ефективност на уредите за отопление и охлаждане за период от една година. По време на целия отоплителен или охладителен сезон се отчитат различните температурни колебания и условията на натоварване, което дава много по-точна картина за реалното енергийно потребление на климатика, отразено на етикета като годишен разход на енергия и ефективност при типична ежедневна употреба и за по-дълъг период.

 За да се определи сезонният коефициент за енергийна ефективност в режим на охлаждане (SEER), се определят четири измервателни точки с външна температура 200C, 250C, 300C и 350C. Климатичните данни за Страстбург се използват за цяла Европа. За определяне на сезонния коефициент за енергийна ефективност в режим на отопление (SCOP) отново се определят четири измервателни точки с външна температура 120C, 70C, 20C и -70C. С цел по-прецизно имерване се налага Европа да се раздели на три климатични зони: топла, умерена и студена (България спада към студената зона). Новият енергиен етикет включва различни класификации на енергийните класове от А+++ до D. Те са отразени в различни цветове и нюанси, вариращи от тъмно зелено (най-висока енергийна ефективност) до тъмно червено (най-ниска ефективност). Освен информация за новите сезонни коефициенти за ефективност, на новите етикети има информация за нивото на шум на вътрешното и на външното тяло, както и информация за годишното потребление на електроенергия.