Какво представлява R-22 и защо е забранен за употреба в Европа?

фреон R-22

R-22 е хидрохлорофлуорокарбон (HCFC) , който се използваше широко в старите климатици. При освобождаване на R-22 във въздуха, ултравиолетовите лъчи на слънцето предизвикват неговото разграждане и хлорът се освобождава в атмосферата. Хлорът взаимодейства с озона, като го унищожава. Поради разрушаване на озоновия слой, вредните ултравиолетови лъчи достигат до повърхносста на земята, като предизвикват много проблеми със здравето и природни катаклизми. Поради тревожното намаляване на озоновия слой през 1987 г. в Монреал международната общност подписва " Протокола от Монреал за извеждане от експлоатация до 2030 г. на материалите, унищожаващи озоновия слой."

Въпреки това, Европейският съюз е наложил забрана върху R-22 още през 2015 г., тъй като вредите от него са огромни ( 1 кг. фреон R-22 може да разруши тонове озон). 

Ако Вашите климатици и климатична техника са на повече от 15 години, е вероятно да използват хладилен агент R-22. От 1 януари 2015 г. РЕМОНТИТЕ на системи с R-22 ВЕЧЕ СА ЗАБРАНЕНИ, което може да доведе до неочаквани неудобства за Вас. Ако отлагате необходимата подмяна на R-22, докато не се случи непланирана повреда на системата рискувате да спрете работната си дейност, когато климатичните системи са от голямо значение за извършване на вашите ежедневни работни дейности. DAIKIN предлага технология за замяна за цялата гама:                                                                                                                                        

- климатици за жилищно приложение ( замяна на външно и вътрешно тяло, като се запазят тръбите за хладилния агент);

- търговско и промишлено приложение ( VRV и Sky Air замяна на вътрешно и външно тяло, като се запазят тръбите за хладилния агент);

Възможна е замяна на стари системи DAIKIN и на системи на други производители. Решението за замяна, води до икономия на разходи по две причини1. По-малка инвестиция. Обновяването на системата струва по-малко, защото трябва да бъдат заменени само външните и вътрeшните тела, използват се повторно съществуващи тръби и кабели.

2. По-ниски дългосрочни разходи. Климатиците и климатичната техника, които работят с фреон R-410A  са в пъти по-енергийно ефективни от старите, които работят с фреон R-22. Инвестицията  е с бърза възвръщаемост в рамките на 2-3 години. DAIKIN e първата компания в света, която представи климатици, заредени с най-новия фреон R-32, гамата е наречена BLUEVOLUTION. Тази серия климатици са с най-високи нива на енергийна ефективност и най-нисък потенциал за глобално затопляне. Засега обаче R-32 се използва само в климатици за жилищно приложение!  Заедно с DAIKIN сте готови за бъдещето!