Продуктовата гама SKY AIR на DAIKIN - първокласно решение за пълен комфорт - ЧАСТ 2

Продължение на темата за продуктовата гама от серията Sky air на Daikin

Друг уникален продукт от гамата Sky air е напълно плоската касета, която е забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство. Напълно плоската касета се интегрира изцяло в стандартен европейски таванен панел, позволяващ монтаж на осветителни тела, високоговорители и противопожарни водоразпръсквачи в прилежащите таванни плочи. Тези тела са идеални за отопление или охлаждане на по-малки зони, като стаи за делови плоска касета дайкинсрещи, заедно с касетите с кръгъл поток.

И двата вида касети  (с кръгъл поток и напълно плоската) са снабдени със сензори за присъствие и подови сензори, и дори с опцията за вентилация, за да се оптимизира енергийната ефективност и да се постигне пълен комфорт. Как става това?

1. Сензор за присъствие. 

Сензорът за присъствие представлява детектор за движение, който знае кога сте в стаята (той намалява мощността, ако не сте там). Сензорът отчита и къде точно сте в стаята и насочва въздушния поток встрани от вас. Чрез регулирането на стайната температура, без да се нарушава зоната на комфорт, се постига интелигентно намаляване на потреблението на електроенергия. 

2. Подов сензор.

Подовият сензор отчита средната температура близо до пода и гарантира равномерно разпределение на температурата между тавана и пода. Усещането за студ остава в миналото.

3. Опция вентилация.

Осигурява подаване на свеж въздух, подпомагащ създаване на здравословен и висококачествен климат в помещенията. Опцията вентилация е една енергоспестяваща функция в режим на охлаждане.

Продуктовата гама на Sky air намира приложение и в сървърни помещения, където е нужно постоянно охлаждане. Възможна е работа при околна температура до -150C.  Сървърите и по-конкретно сървърните шкафове, генерират голямо количество топлина, която трябва да се елиминира чрез постоянно охлаждане. Това се постига чрез автоматично превключване между телата след определен период на работа, за да се гарантира, че по всяко време едно от телата работи, докато другото е налично за поддръжка. Множество вътрешни тела могат да бъдат комбинирани в цикъл за автоматично редуване, при който всяко отделно тяло служи като резервно за другото, което повишава общата надеждност на системата. Резервните тела позволяват лесна поддръжка на активните тела. Предвид изключителната важност на непрекъснатото охлаждане на сървърни помещения, системата може да се управлява чрез RTD-10 контролер, който може да следи и управлява до 8 вътрешни тела директно или чрез системата за управление на сградата. Ние сме монтирали много от продуктите на Sky air в сървърните помещения на телевизионните кули в цяла България, където качеството е от съществено значение. 

От опит можем да кажем, че Sky air на Daikin е водеща в бранша продуктова гама за офиси, магазини, ресторанти, банки и центрове за данни (сървърни помещения). Тя е с множество иновации, с най-високо качество и надеждност и с най-ниските експлотационни разходи.

От екипа на "Флуид 62" ЕООД