Полезна информация

Как да удължим живота на нашия климатик?

работещ климатикЖивотът на Вашия климатик зависи от това дали се грижите правилно за него. Ето няколко стъпки, с които ще удължите живота на климатика, а въздуха в помещенията ще е свеж.

1. Дръжте прозорците и вратите затворени Винаги дръжте прозорците и входните врати затворени, когато климатикът е включен. Сблъсъкът на студена и гореща въздушна маса, нарушава циркулацията на въздуха и натоварва климатика. Изолирайте стаите, които искате да запазите хладни или топли.

Прочети още...

Как работят климатиците?

работа на климатикаКлиматиците и хладилниците имат един и същ начин на работа. Вместо само охлаждане на малки, изолирани пространства вътре в хладилника, климатиците може да охлаждат една стая, цяла къща или бизнес сграда. Климатиците използват химикали, които лесно се конвертират от газ към течност и обратното. Този химичен метод се използва за прехвърляне на топлина от самия дом, навън на външния въздух. Машината има три основни части. Те са компресор, кондензатор и изпарител. Компресорът и кондензатора обикновено са разположени навън от помещението. Изпарителят се намира в самото помещение, понякога е част от пещ.

Прочети още...